Święcenia Braci

18 maja 2018 roku w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie czterech Braci z Towarzystwa Ducha
Świętego – Jan, Łukasz, Piotr i Tadeusz przyjęli z rąk Biskupa pomocniczego Zbigniewa Zielińskiego
święcenia kapłańskie. Kilka miesięcy wcześniej, 8 września 2017 roku, Bracia złożyli śluby wieczyste.
Te dwie daty mają charakter historyczny – na naszych oczach dokonuje się odnowa linii męskiej
Zakonu Ducha Świętego, założonego w średniowieczu przez błogosławionego Gwidona z Montpellier.
Co średniowieczny zakon ma do zaoferowania współczesnemu człowiekowi?
To pytanie zadaje sobie Moderator Towarzystwa Ducha Świętego Ojciec Wiesław Wiśniewski i zaraz
też udziela odpowiedzi:

„Warto popatrzeć na założycieli zakonów, jak na osoby, które odkryły w Ewangelii drogocenną perłę,
która nie traci swojego piękna mimo upływu czasu. Założyciel Zakonu Ducha Świętego, bł. Gwidon z
Montpellier, znalazł taką perłę. Co nią było? Duch Święty. Pocieszyciel. Ojciec Ubogich. Woda Żywa.
Namaszczenie naszych dusz. Źródło Miłości, Prawdy, Życia. Dawca Pokoju. Mistrz Komunii. A czy to
jest ważne dla dzisiejszego człowieka? Tak. Dziś też potrzebujemy pociechy, poczucia braterstwa,
dowartościowania, umocnienia.”

(tekst ze strony internetowej Towarzystwa Ducha Świętego).

Młodym Kapłanom – Ojcom z Towarzystwa Ducha Świętego życzymy aby Pan Bóg hojnie błogosławił
Ich życiu, Ich posłudze, a Duch Święty był ich prawdziwą, drogocenną perłą prowadzącą do wnętrza
własnej tożsamości i do ludzi.
W dniu święceń 18 maja 2018 roku, dojrzała też we mnie pewna myśl, która jak kropla drąży skałę,
drążyła mój umysł i serce. A myśl dotyczy księdza kanonika Krucza i historii Jego życia, a w tym
wielkiego pragnienia odnowy linii męskiego Zakonu Ducha Świętego. I tak zrodził się projekt :
Opowiedz o księdzu Kruczu”, ale o tym już w innym miejscu …

Izabela Szymańska