O fundacji

Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, a jej działania skierowane są do ogółu społeczeństwa, w szczególności do osób przeżywających kryzysy życiowe z różnych powodów.

Intencją Fundatorów zapisaną w działaniach statutowych Fundacji, jest promowanie i wdrażanie procesów skoncentrowanych na rozwiązaniach, opartych na wartościach chrześcijańskich czyli również humanistycznych, służących dobru człowieka i jego rozwojowi, zgodnych z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

Nazwa Fundacji nawiązuje do Księgi Jozuego Starego Testamentu :

„Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom”. 

/Joz 1.6

Album “Spełnione Pragnienie” do kupienia!

Album “Spełnione Pragnienie. Opowieść o ks. Kazimierzu Kruczu” będzie można nabyć w dniu 01 grudnia 2019 roku, przy Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie. Cena albumu: 45 zł. Zapraszamy.

Wydarzenia

Prezentacja albumu o ks. Kazimierzu Kruczu

Relacja z dnia mamy w Domu Samotnej Matki w Matemblewie

Relacja z adoracji i zaproszenie do modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci.

Zaproszenie na wieczór wspomień z Księdzem Kruczem

Opowiedz o księdzu Kruczu

Relacja ze święceń braci Towarzystwa Ducha Świętego 2018

Jerycho

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na:

4live@spotkajmysiepodjerycho.pl

Ula Loose – animator projektów

ula.loose@spotkajmysiepodjerycho.pl

Elżbieta Karc – animator projektów

ela.karc@spotkajmysiepodjerycho.pl

Michał Szyszka – animator projektów, grafika

michal.szyszka@spotkajmysiepodjerycho.pl

Izabela Szymańska – Prezes Zarządu

izabela.szymanska@spotkajmysiepodjerycho.pl

siedziba fundacji: ul. Księdza Robaka 63 80-119 Gdańsk

nr konta fundacji: 34 1090 2590 0000 0001 3640 6605

Zastrzeżenie prawne
Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Fundacja Spotkajmy się pod Jerycho, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731897.
Wszelkie materiały zamieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi lub prawami
ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.
Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków
towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu
wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach
internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.