O fundacji

Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, a jej działania skierowane są do ogółu społeczeństwa, w szczególności do osób przeżywających kryzysy życiowe z różnych powodów.

Intencją Fundatorów zapisaną w działaniach statutowych Fundacji, jest promowanie i wdrażanie procesów skoncentrowanych na rozwiązaniach, opartych na wartościach chrześcijańskich czyli również humanistycznych, służących dobru człowieka i jego rozwojowi, zgodnych z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

Nazwa Fundacji nawiązuje do Księgi Jozuego Starego Testamentu :

„Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom”.

/Joz 1.6

Jako Fundacja podchodzimy do tematu ochrony życia poczętego wzorując się na obietnicy którą Bóg dał Jozuemu gdy ten zdobywał Jerycho. Ta historia jest wielką lekcją cierpliwości, pokory, oraz zaufania. Podobnie jak Jozue, który zwyciężył okrążając miasto w ciszy, tak i my podchodzimy do problemów związanych z ochroną życia z największą delikatnością, zrozumieniem, odrzucając wszelkie rozwiązania wymagające siły i radykalizmu. W ciszy okrążamy Jerycho, wierząc, że jedynie miłością można zwalczyć nienawiść a jedyną odpowiedzią na krzyk jest jego spokojne wysłuchanie.

Dlaczego Jerycho?

Jerycho to miasto biblijne, która pojawia się w Starym i Nowym Testamencie. Jest to najniżej położone miasto na świecie, w pobliżu rzeki Jordan, w delcie Morza Martwego. Jest to również najstarsze miasto świata.  

Przejechałam kiedyś drogą z Eliatu przez Jerycho do Jerozolimy. Eliat to prawdopodobne miejsce, przez które Mojżesz wyprowadził Żydów przez Morze Czerwone z niewoli egipskiej.  Droga pięła się w górę, a jej spora część  przebiegała wzdłuż Morza Martwego.  Widoki były piękne, oddychało się lekko, a to za sprawą  wysokiego zasolenia Morza i miłych dla nosa zapachów uwalniających się z minerałów, w które obfituje woda.  W takich sielskich warunkach ciężko było przyjąć, że w Morzu nie ma życia … Biblijna historia Jerycha zaczyna się już w czasach Mojżesza. Ale w pełni rozwija się w Księdze Jozuego. Zaintrygował mnie sposób zdobycia Jerycha przez Jozuego i jego lud, albowiem:

„Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził. I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami”. Joz 6/1-2.

Mieszkańcy Jerycha byli zamknięci na Boga Jahwe, odgrodzeni od reszty świata podwójnym murem. Mur wewnętrzny miał około czterech metrów, mur zewnętrzny około 2 metrów. Bóg dał Jozuemu obietnicę, że wejdzie do Jerycha, ale najpierw musi wraz ze swoim ludem zawalczyć o miasto:

„Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach.  Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie”.

Dalsza historia mieszkańców jest dramatyczna. Gdy mury Jerycha runęły, Jozue i jego wojownicy zabili mieszkańców (oprócz Rachab i jej rodziny), króla powiesili a na dobra materialne została nałożona klątwa. Ciężko taką kolej rzeczy zaakceptować. Chyba, że przyjmiemy, że to położone w delcie Morza Martwego miasto,  odzwierciedla duszę człowieka, naszą pogubioną duszę, która zatrzymała się w trudnym miejscu, martwym, gdzie nie ma życia. Duszę, która odgrodziła się od Boga podwójnym, grubym murem, tak aby nie słyszeć Jego głosu, tak aby nie poruszyło się  jej sumienie.

Dla mnie początkiem wszystkiego jest okrążanie Jerycha w ciszy. Jerycho symbolizuje problem, a my ludzi który ten problem okrążają w ciszy modlitwą. Gdy skruszeją nasze serca i runą mury odgradzające nas  od Boga, to otworzy się nowa perspektywa, obietnica Boga dana człowiekowi.

WYDARZENIA

"Szlak"

Piesza droga śladami Matki Bożej Brzemiennej
Film jest dokumentem relacjonującym pieszą wędrówkę z Nazaretu do Ein Karim którą w 2019 odbyli Michał Szyszka i ojciec Piotr Loose TDŚ. Wyruszenie w podróż jest źródłem pytań o rzeczywistość świata w którym Maryja szła do swojej krewnej Elżbiety zaraz po Zwiastowaniu i zderzeniem naszych wyobrażeń z dzisiejszymi realiami tamtego miejsca.
Zobacz film

Dlaczego Jerycho

Ojciec Piotr Kurek OFMConv opowiada dlaczego chcemy krążyć wokół Jerycha i jak mamy to rozumieć
Kim jesteśmy i czym jest Jerycho wokół którego chcemy krążyć. Odpowiada Ojciec Piotr Kurek
Zobacz film

Rekolekcje po stracie dziecka

13-15 października 2023
Film zapraszający na rekolekcje po stracie dziecka które odbyły się w roku 2023. Wkrótce informacje o kolejny rekolekcjach terminach.
Zobacz film

"Dzień Matki"

Relacja z dnia Matki w Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie
Krótki reportaż z Dnia Matki w Domu Samotnej Matki przy sanktuarium w Gdańsku Mateblewie z roku 2018.
Zobacz film

"SOS jestem w ciąży"

Pomoc dla wszystich mam które z tematem trudnej ciąży zostały same.

Projekt SOS jestem w ciąży powstał w wyniku pragnienia towarzyszenia kobietom, które z tematem trudnej ciąży zostały same. Nie będziemy Cię do niczego przekonywać. Chcemy stanąć przy Tobie i wesprzeć Cię, a jeżeli potrzebujesz pomocy profesjonalistów – znamy wiele osób które będą gotowe Ci pomóc.

Przejdź do strony www

"Spełnione Pragnienie"

Album o Księdzu Kruczu

"Stypendium im Kazimierza Krucza"

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na:

4live@spotkajmysiepodjerycho.pl

kragwsparcia@spotkajmysiepodjerycho.pl

Zarząd fundacji:

Izabela Szymańska – Prezes Zarządu
izabela.szymanska@spotkajmysiepodjerycho.p

 
 
Barbara Mrówczyńska – członek Zarządu,  koordynator wsparcia po poronieniu
 
Agnieszka Kreft – członek Zarządu
 
Natalia Anelay – członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna:
 
Elżbieta Karc – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
elzbieta.karc@spotkajmysiepodjerycho.pl
 
Elżbieta Chorzelska – członek Komisji Rewizyjnej
 
Michał Suczyński – członek Komisji Rewizyjnej
 
Michał Szyszka – animator projektów, grafik
 

siedziba fundacji:
ul. Księdza Robaka 63 80-119 Gdańsk

nr konta fundacji:
34 1090 2590 0000 0001 3640 6605

Fundacja Spotkajmy się pod Jerycho działa we współpracy z

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Fundacja Spotkajmy się pod Jerycho, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731897.
Wszelkie materiały zamieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi lub prawami
ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.
Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków
towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu
wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach
internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.